"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Училищен екип

Мария Тонкова - Директор

 

Милена Тонева - ЗД УД

 

 

инж. Стефка Методиева - ЗД УПД

 

Димитър Колев- старши учител по Български език и литература

 

Гергана Кръстева - учител по Български език и литература

 

Нася Манева -  учител по Математика

 

Дора Иванова - учител по Български и Руски език

 

Евгени Генов - учител по Компютърна графика и Графичен дизайн

 

Юлия Търкаланова - старши учител по История и цивилизация, География и икономика, Свят и личност

 

Ваня Тенева - старши учител по Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда

 

Христина Димова - учител по Биология и здравно образование

 

 Таня Тенева - учител по Италиански език

 

Таня Димитрова - учител по История и цивилизация, Философия и Гражданско образование

 

andrean-ilchev

Андреан Илчев - учител по Физическо възпитание и спорт

 

Добромир Араванов - учител по Физическо възпитание и спорт

 

инж. Зоя Димитрова - учител по теоретично обучение професионална подготовка

 

инж. Мариета Гицова - Учител по теоретично обучение професионална подготовка

 

 

арх. Иван Арнаудов - учител по теоретично обучение професионална подготовка 

 

Йордан Йорданов - учител по теоретично обучение професионална подготовка

 

Красимира Койнова - учител по теоретично обучение професионална подготовка

 

Тодорка Бел - учител по английски език

 

Стоилка Маркова - учител по английски език

 

 

 Константина Арнаудова - старши учител по английски език

 

Марияна Иванова - дизайнер, учител по теоретично обучение професионална подготовка

 

Добри Динев

арх. Добри Динев - учител по теоретично обучение професионална подготовка

 

Димитър Братанов - учител по Изобразително изкуство 

 

инж. Живко Тропчев - ръководител направление ИКТ

 

 

Димитрина Кабакова - психолог

 

Кръстьо Димитров - главен счетоводител

 

Петя Стоянова - счетоводител

 

 

 

Нели Енчева - завеждащ административна служба