"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

 
Професия: "ДИЗАЙНЕР"

 
Трета степен на професионална квалификация
прием след
VIIклас


Интериорният дизайн е дисциплина съчетаваща практически и художествени идеи, похвати и средства за архитектурното и художествено оформление на вътрешните пространства на сградите, което осигурява на човека най-благоприятна среда за работа и почивка в цялостно завършена естетическа форма.

 


Обучението по програмата дава на учениците оптимален обем знания по проблемите и решенията при проектирането и изпълнението на интериора. Завършилите тази специалност могат да изработват идейни и технически чертежи, да прилагат различни техники на изобразяване - графични и цветни, да реализират функционални и естетически решения в интериорен проект, като прилагат съвременните технологии.ИЗУЧАВАНИ ПРЕДМЕТИ

 • Рисуване;
 • Перспектива;
 • Цветознание;
 • Композиция;
 • История на изкуството;
 • Интериорен дизайн;
 • Архитектура;
 • Ергономия;
 • Комбинаторика;
 • Материалознание;
 • Шрифт;
 • Пластична анатомия;
 • Компютърна графика - Photoshop, CorelDraw, AutoCAD. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ

 • Създаване на собствен бизнес в сферата на интериора, архитектурата, графичния дизайн и рекламата;
 • Работа като интериорен дизайнер, декоратор, аранжор в проектантски, рекламни и търговски студиа и фирми
 • Консултантски услуги свързани с интериора, обзавеждането и декорацията;
 • Търговия с материали и мебели;
 • Проектиране и търговия с мебели и обзавеждане в мебелното производство и продажби.