"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

КОМПЮТЪРНА  ГРАФИКА

 

професия  " КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК"

 

Трета степен на професионална квалификация
прием след 
VII клас