"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

НОВА STEAM ПРОФЕСИЯ В ГСАГД “КОЛЬО ФИЧЕТО“

И НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

ПРОФЕСИЯ - ДИЗАЙНЕР

STEAM е нов подход в обучението, възпитанието и развитието на творческото мислене, който създава умения за решаване на реални проблеми с умело използване на технологиите, разбиране на важността за дизайна и изучаване на моделирането и проектирането.

 

Всичко това позволява образователният процес да стане по-разнообразен и богат, като води до изживяване на науката като празник.

Целта му е учениците да участват, да създават, да творят и експериментират с идеи и проекти в училище, в извънкласните форми и в неформална среда, като развиват умения, подходящи за професиите на бъдещето. Прилагането на STEAM обучения в България е приоритет в политиката на Министерството на образованието и науката.