"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

 

Професия : "СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК"

 

Трета степен на професионална квалификация
прием след VIIклас 

 

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА 12 КЛАС УЧЕНИЦИТЕ ЗНАЯТ И МОГАТ ДА:

  • Проектират сгради
  • Изготвят градоустройствени и архитектурни композиции
  • Компютърно проектиране и чертане
  • Подготвят тръжни книжа и документация
  • Визуализация и дизайн

 


 • Осъществяват техническото ръководство и контрол на строителството

 

РЕАЛИЗАЦИЯ

 • Възможност ДА СЪЗДАДАТ   СОБСТВЕН БИЗНЕС ;
 • В проектантските фирми като технически изпълнители;
 • В капиталното строителство ;
 • В областните и общинските технически служби;
 • Технически ръководител, помощник-технически ръководител в строителни фирми;
 • Да участват като проектанти и консултанти;
 • Да бъдат производители или дистрибутори на строителни материали;
 • Консултанти в магазини за строителни изделия и материали;
 • Вещи лица към съда ;
 • Брокери при фирми за недвижими имоти;