"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Газова техника

НОВА STEM ПРОФЕСИЯ В ГСАГД “КОЛЬО ФИЧЕТО“

Професия: "ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ"

 

Трета степен на професионална квалификация
прием след
VII клас

 

Газовите техници изграждат и контролират инсталация и съоръжения за доставка и използване на природен газ в бита, в обществения сектор и промишлените предприятия.

Използват специфични уреди и системи за довеждане на природните ресурси по сигурен и екологичен начин до дома, офиса и цеха. Газовият техник е високоспециализиран служител, който владее познания за създаване и сервизно обслужване на вътрешни и външни газови инсталации, системи и уреди за местно и локално отопление като котли, бойлери, конвектори и печки.