"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

История

През 2018 година се навършват 59 години от създаването на професионалната гимназия. Тя преминава през различни етапи на развитие -  докато придобие съвременния облик на училище с перспективни, търсени и алтернативни специалности.

През дългогодишната си  история гимназията обучава хиляди кадри в сферата на строителния бранш, недвижимите имоти и архитектурата - работници, строителни техници, геодезисти, специалисти в сферата на търговията на едро и дребно. Голяма част от добрите ученици на професионалната гимназия  продължават образованието си във висши учебни заведения и се реализират като строителни инженери, архитекти, геодезисти, специалисти в търговията с недвижими имоти. Много от бившите възпитаници на училището в момента работят  в звена на водещи строителни фирми на територията на цялата страна.

Училището ни е основано през 1959 година като Професионално техническо училище по сградостроителство.

Първоначално то няма своя сграда, а се помещава в ОУ“ Димчо Дебелянов“. За първи директор е назначен Иван Андонов Моллов, учители са Илия Илиев, Гроздан Аджев, Марин Ганев, Георги Дянков, Кольо Гайдаров, Иван Стоянов и други. Приети са 105 ученици в три паралелки. Две за зидаромазачи и една за строителни дърводелци.

През 1960 година Градският народен съвет отпуска място за построяване на самостоятелна училищна сграда. За една година с много труд и ентусиазъм в часовете по учебна практика, учениците построяват единия етаж на училището, първия етаж на общежитието и оградата на училищния двор.

През 1962 година сградата е почти готова. В следващата година е взето решение да се построи и трети етаж. Това решение се осъществява благодарение на труда на курсистите, преподавателите и помощния персонал на училището.

На 19.10.1971 година с решение на Министерството на народната просвета е открита първата паралелка с тригодишен срок на обучение (СПТУ) със специалност“ Индустриално строителство“. Пет години по-късно паралелките са вече осем на брой, като към тях са включени нови специалности –Ел. монтьори, Водоснабдяване и канализация, Строително бояджийство и остъкляване, Зидаромазачи.

През 1988 година е открита първата техникумска паралелка специалност“ Строителство и архитектура“, а през 1994/1995 година нова техникумска паралелка – „Транспортно строителство“.

На 21.04.1998 година с решение на МОН СПТУ по Строителство“ Кольо Фичето“ се преобразува в Техникум по строителство. Осъществен бе и приемът в специалност“ Транспортно строителство“ след VII клас с интензивно изучаване на английски език и срок на обучение шест години. През 2000 г. бе разкрита още една нова специалност “Геодезия“ с прием след седми клас и с интензивна подготовка по английски език.

През 2003г. с решение на МОН  ТС“ Кольо Фичето“ получава статут на Професионална гимназия по строителство и геодезия (ПГСГ).

Днес ПГСГ „ Кольо Фичето” обучава кадри  по специалностите: „Строителство и архитектура“, „ Геодезия“, „Недвижими имоти“,  „Интериорен дизайн”, "Вътрешни облицовки и настилки“ и „Електрически инсталации”.  Професионалната гимназия дава отлична подготовка за реализация в сферата на строителството, архитектурата , недвижимите имоти и дизайна, като се поставя акцент върху практическото обучение.

 Националното състезание „Най-добър млад строител” се провежда ежегодно в три кръга - училищен, регионален и национален. Представянето на ПГСГ ”Кольо Фичето” е традиционно силно през последните няколко години.

 Придобиването на трета степен на професионална квалификация след полагане на държавен изпит по теория и практика на професията и специалността прави обучението в училището предпочитано и перспективно, съгласувано с нуждите на бизнеса. Професиите, по които се придобива трета степен, са необходими на бизнеса и търсени в съвременния  21 век -  Строителен техник, Геодезист, Брокер и Дизайнер.

 През последните три години гимназията въвежда и развива обучение по още няколко нови и търсени специалности в днешното дигитално време - Компютърна графика / професия Компютърен график, Графичен дизайн / професия Графичен дизайнер, Интериорен дизайн / професия Дизайнер и Газова техника / професия Техник на енергийни съоръжения и инсталации.