"Кольо Фичето"

Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Утвърден държавен план-прием за учебната 2024-2025 година в ГСАГД „Кольо Фичето” 

plan-priem

 

Професионалните училища са едно от новите лица на българската образователна система. Всички те , повече или по – малко ,стават все по – търсени и атрактивни.

Те предлагат не само  професия, но и добра общообразователна подготовка и култура. Дават възможност на младата личност да реализира интересите си в различни области, максимално да изяви интелект и образование. Това е и водеща политика на нашето училище - ГСАГД "Кольо Фичето". 

 

Актуални новини и събития
Графичен дизайн
Компютърна графика
Компютърна анимация
Интериорен дизайн
Строителство и архитектура
Електрически инсталации
Геодезия
Газова техника