"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Учениците от ПГСГ"Кольо Фичето" се обединиха около каузата на своето училище

 

С голям ентусиазъм учениците от ПГСГ“Кольо Фичето“ работиха в училищния двор след приключване на учебните занятия. Направиха го сами, като по този начин доказаха, че те се чувстват вече като неотделима част от общност,обединена около каузата Професионална гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето“ да бъде училище, което да е сред водещите учебни заведения като качество на обучение и перспективи за развитие, училище, където растат достойни българи. Момчетата и момичетата се включиха с огромно желание в оформянето на цветната градина в училищния двор и засадиха повече от 300 цветя, а не по-малък бе ентусиазмът на групата, която здраво се труди, за да монтира първите уреди на обособенатае площадка за стрийтфитнес. Да, децата от всички класове  хвърлиха доста усилия, но  ги имаше смехът, доброто настроение и най-важното-имаше го голямото желание ПГСГ “Кольо Фичето“ да затвърждава облика си на много привлекателно учебно заведение. Не по-малко важно бе самочувствието на учениците, че те са част точно от СТРОИТЕЛНАТА ГИМНАЗИЯ на Ямбол, която се утвърждава като престижно място за обучение, развитие, място, където можеш да получиш професия, гарантираща реализация на високо ниво.