"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Ученици от ПГСГ"Кольо Фичето" в Акбунарската къща в Ген.Инзово

„Колективната памет” е темата на изнесения урок, който проведоха учениците от Професионална гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето” в Ямбол. Те посетиха Акбунарската къща в село Генерал Инзово. Идеята е на хонорувания преподавател в гимназията и зам.кмет на община Тунджа- Станчо Ставрев, който води обучението по предмета „Свят и личност”. Учениците се запознаха с богатството на българските традиции в инзовския край и участваха в обичая „Седянка”. Част от момичета и момчетата се облякоха в народни носии. Обичаят бе представен от самодейци от селото, които години наред в Акбунарската къща пресъздават традициите, които инзовци пазят и предават на поколенията. Учениците от ПГСГ „Кольо Фичето“ запечатаха в селфита емоциите и ситуациите, които преживяха.