"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Супермодерен уред за обучение в ГСАГД"Кольо Фичето"

Нов ,изключително модерен уред за обучението на учениците от специалностите "Геодезия" и "Строителство и архитектура" ,осигури  ръководството на  ГСАГД"Кольо Фичето".Става въпрос за безрефлекторна  тотална станция HTS-420R , която осигурява бързо и точно измерване на  хоризонтални и вертикални ъгли и дължини.Освен това  станцията разполага с двуосен компенсатор, двустранен дисплей и клавиатура. Притежава специализиран софтуер и позволява бърз обмен на данни от – и към компютъра.Така учебния процес се  обогатява  с  много модерна техника. С използването на тоталната станция HTS-420R допусканите грешки при отчитане и записване на измерените величини ще се сведат до минимум.Освен това развиването на полигонови вериги, засечки, геодезически снимки и трасиране ще бъдат извършвани и обработвани бързо и лесно.Това е поредната придобивка за учениците и преподавателите в ГСАГД"Кольо Фичето",който вдига още повече нивото на обучение в Гимназията и го  приравнява с най-новите стандарти  не само в страната ,но и в чужбина.