"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

След интервю с кандидатите за участие в проект по "Еразъм+" бяха определени участниците в първата група за включване в мобилност

На 20.01.2023 г. се проведе интервю с учениците - успешно преминали селекционната процедура в етап 2 - за включване в мобилност по проект „Придобиване на практически знания и умения в областите Интериорен Дизайн,Компютърната графика и Строителство и Архитектура на практика”, № 2022-1-BG01-KA122 -VET -000072457 , финансиран по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, „Мобилност“,сектор „Професионално образование и обучение“.

Лице в лице членове на комисия с подбрани специалисти води диалог с всеки от допуснатите обучаеми относно мотивацията им за включване в практика в реална работна среда по професията - по която се обучават в гимназията / Строителен техник, Дизайнер и Компютърен график/. Селекционната процедура от етап 3 протече в спокойна и творчески работна атмосфера. Учениците мотивирано изложиха индивидуалните си аргументи, свързани с включването в проектната мобилност от 04-25.03.2023 г.

След селектиране на подадените документи от ученици и въз основа на резултати от проведените: Тест по специалността, Тест по изучаван първи чужд език и Интервю бяха  класирани учениците успешно преминали през етапите по подбор за участие в мобилност по проект „Придобиване на практически знания и умения в областите Интериорен Дизайн,Компютърната графика и Строителство и Архитектура на практика”, № 2022-1-BG01-KA122-VET-000072457.

     На 20.02.2023 год. /сряда/ от 17:30 часа, в стая 303,  ще се проведе родителска среща във връзка с подготовка и информираност относно необходими документи, практическа организация и специфични изисквания свързани със стажа по проекта.