"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Пореден стенопис в ГСАГД "Кольо Фичето" творят Николай Димитров и Даниел Дубаров

Пореден стенопис в ГСАГД"Кольо Фичето" творят изявените художници от SUPER G TEAM - Николай Димитров и Даниел Дубаров.
Училищното ръководство много държи на тематичността на стенописите и на създаването на арт-среда ,която да оказва влияние върху мотивацията на учениците и педагозите.още повече ,че специалностите в училището са STEAM-т.е. обучението се извършва с методите на науката, технологиите, инженерството и математиката и изкуството / АRT
Очаква се поредната арт-придобивка в ГСАГД"Кольо Фичето" да грейне в завършен вид до края на седмицата.С този стенопис продължава надграждането на арт-средата в  гимназията ,което е и политика на училищното ръководство