"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Педагозите от ГСАГД"Кольо Фичето" преминаха курс на обучение за работа с платформата СмарТест

Лично основателят на платформата Александър Попов и Стефан Колев-разработчик представиха възможностите и предимствата и въведоха педагозите в същността  на създадената от тях  платформа https://www.smartest.bg/.За отбелязване е,че и двамата са от Ямбол , а  са завършили висшето си образование в престижни университети в Англия. https://www.smartest.bg/ е онлайн платформа за автоматнично създаване и оценяване на тестове.  Учителите от Гимназия по архитектура и дизайн проявиха  сериозен интерес към възможностите на платформата , като чрез нея се осигурява иновативен начин за  генериране на разнообразни тестове за оценка на знанията на учениците.Общо е мнението ,че това ще допринесе за разнообразяване на учебния процес, и съответно   повишаване на нивото му,като чрез периодичното решаване на тестове  учениците ще трупат знания и ще повишават индивидуалния си успех.