"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Откриване на учебната година 15.09.2016