"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Открит урок по предприемачество в Ген.Инзово


Бизнес и живот на село или работа в града и живот в панелка? Над тези дилеми разсъждават учениците от

Професионална гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето” в Ямбол в час по предприемачество. Хоноруваният преподавател Йордан Колев провокира подрастващите, като ги заведе в Дневния център за стари хора в село Генерал Инзово. Посрещна ги кмета на селото Галин Пантелеев.

Темата на открития урок е „Предприемаческите функции, предприемаческото мислене и действия”.

Най-младият кмет в община Тунджа е земеделски производител. Работи и живее в Инзово. Стартира с 11 пчелни кошера и достига до 300 кошера. Пантелеев гордо заявява, че с този бизнес издържа семейството си. Потребителите на центъра посрещнаха младежите не само с песни, но и с богата трапеза от биологични продукти.

По време на урока учениците с разговаряха с възрастните хора за техния старт в живота.