"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Нови придобивки в ГСАГД"Кольо Фичето"-изградени са видеонаблюдение и мълниезащита

Поредните придобивки  са факт в ГСАГД"Кольо Фичето".През последния месец на миналата годината окончателно бяха изградени  видеонаблюдение и  мълниезащитна инсталация.Система за видеонаблюдение имаше в училищната сграда ,както и няколко външни камери,но сега тя бе разширена  и модернизирана с камери за нощно виждане и много висока разделителна способност като вече и дворът на училището е обхванат на сто процента.Всичко това се прави в интерес на сигурността на  учениците ,педагозите и служителите.Факт е вече  и модерната мълниезащитна инсталация,изградена на корпуса на спортния комплекс на училището.В Гимназията по строителство,архитектура,графика и дизайн продължават дейностите по изграждане на  учебни помещения  в  новия учебен корпус.Всичко се прави с идеята  да се създават максимално добри условия за учениците и педагозите ,и постоянно да се подобрява прекрасната  материална база на училището.