"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Пореден проект спечели ръководството на ГСАГД"Кольо Фичето"

ГСАГД"Кольо Фичето" е в списъка на одобрените за финансирани училища  по Национална  програма  " СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА И СИГУРНОСТ В УЧИЛИЩЕ" 2021 г., МОДУЛ "СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА".

Спечеленият от   ръководството на нашата гимназия проект е  по ДЕЙНОСТ ІІ:" Адаптиране и изграждане на санитарни възли", а сумата , с  която   се финансира проекта - е  12 953лв.

Това е поредният спечелен проект от ръководството на ГСАГД"Кольо Фичето" , с  който продължава подобряването на базата,която постоянно се обновява, за да бъде още по-уютна и комфортна за ученици и предодаватели.Предстоящите дейности ще са според всички съвременни изисквания за достъпна архитектурна среда - в съответствие със Закона за устройство на територията - и ще допринесат още повече за изключително привлекателния облик  на най-проспериращото  учебно заведение в региона