"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Изнесен урок за ученици от ПГСА"Кольо Фичето" в Акбунарската къща

За осмокласниците от ПГСА“Кольо Фичето“  бе организиран изнесен урок в Генерал Инзово.Темата бе „Съхраняване на българските фолклорни  традици“.Урокът се проведе в  Акбунарската  къща.Учениците показаха  знания за  българския фолклор , а специално за тях  местни самодейци им представиха обичая „Меджия“ или  местен вариант на  седянката.Получиха се интересна химия- учениците бяха впечатлени от обстановката,с интерес разгледаха и експонатите ,а  преподаватели и домакини трябваше да отговарят на многобройни въпроси.В ПГСА“Кольо Фичето“  следват всеотдайно възрожденските традиции и ценности ,завещани от патрона на училището-Кольо Фичето,а те са тясно и неразривно преплетени с  фолклорната традиция ,която е помогнала на българския народ да оцелее и да има вяра в бъдещето.Повод за  оптимизъм за бъдещето  дадоха и учениците от ПГСА“Кольо Фичето“ ,които показаха ,че почитат и обичат фолклорните традиции.Част от учениците с  готовност  облякоха народни носии.Осмокласниците  посетиха и Дневния център в  селото,където гостуваха на възрастните хора и им засвидетелстваха уважението си.Така традицията продължава и доказва ,че в ПГСА“Кольо Фичето“ продължават да се възпитават достойни българи!