"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Изключително престижна награда за педагогическия екип на ГСАГД"Кольо Фичето " в Деня на славянската писменост!

С изключително престижната награда"Ради Иванов Колесов" бе удостен преподавателският екип на Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн "Кольо Фичето" в  Деня на славянската писменост и култура. Преподавателите от проспериращото  учебно заведение получиха  общинския приз за водеща роля  и  цялостен принос към образователната система на град Ямбол -  свързани с високи постижения в областта на образованието и алтернативното професионално обучение.
За нашата  Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн "Кольо Фичето" наградата от управата на община Ямбол е голямо и вдъхновяващо признание ,но е и мотивация да продължаваме екипно да развиваме гимназията с все така бързи темпове и иновативност, и да я утвърждаваме като водещо учебно заведение в Ямбол и региона.