"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Гимназията по строителство и архитектура, графика и дизайн „Кольо Фичето” –  гр. Ямбол  стартира учебната 2022/2023 година с реализацията на проект, финансиран по програма „Еразъм+” на Европейския съюз (ЕС), Ключова дейност 1, „Мобилност“, сектор „Професионално образование и обучение“.

 „Придобиване на практически знания и умения по Интериорен Дизайн,Компютърната графика и Архитектура”  № 2022-1-BG01-KA122-VET-000072457  е проект за мобилност в сферата на професионалното образование и обучение.  

Изпълнението му започна на 1 Ноември 2022 и ще продължи в рамките на 12 месеца, до края на Октомвки 2023.

Проектът включва  триседмичен професионален стаж за 30 ученици от специалности  „Строителство и архитектура”, „Компютърната графика” и „Интериорен Дизайн”, от 9 до 12 клас, разделени в два потока по 15.

Стажът се планира да се проведе през месеците март и юни 2023, в Милано, Италия, в сътрудничество с италиански фирми и организации, от сферата на строителството, архитектурата, вътрешния дизайн и компютърната графика.

В резултат от реализиране на проекта, очакваме:

– учениците да увеличат професионалните си компетенции по съответните професии ( вътрешен дизайн,компютърна графика, строителство и архитектура) чрез практически опит в реална работна среда.

- учениците да увеличат социалните и личностни си умения, чрез участието им в практически стаж в чужбина.

– да се пробуди желанието на учениците за професионално развитие и продължаване на обучението.

- учениците да бъдат подкрепени за успешен преход от обучение към пазара на труда.

- да се  повиши общественото доверие към гимназията и интереса към изучаваните специалности

Скоро ще бъде публикувана информация за подбора на учениците, които ще могат да се включат в стажа, предвиден за месец март 2023.