"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Евродепутатът Момчил Неков дискутира с педагози и ученици в ПГСА"Кольо Фичето"

Депутатът от Европейският парламент- Момчил Неков ,се отзова на поканата на  посланиците на Европарламента от ямболската строителна гимназия и посети проспериращото учебно заведение .В разговор с педагози  и ученици от строителните специалности  г-н Неков говори   за това ,че е необходимо   да има отлично взаимодействие между бизнеса и  и образованието,за да се подготвят необходимите кадри в различните професионални направление.Така и децата ще имат своята реализация в професионален план.Констатациите на европейския парламент са   доста тревожни в някои аспекти:

Първата е  ,че  нискоквалифицираното население,т.е. гражданите без професионална квалификация ще са поставени  пред повишен риск от безработица и социално изключване, а изнесената от евродепутата  статистика ,че до 2025година 49 % от всички нови работни места  в Европейския съюз ще изискват високо ниво на квалификация, 40% – средно ниво на квалификация, а само 11%  – ниско ниво на квалификация или никакви квалификации, говори ,че в Евросъюза   вече определено се дава приоритет на професионалното   образование,затова и България не трябва да изостава от тази тенденция.Евродепутатът  говори и за  програмата „Еразъм+“, а нейната същност е,че подкрепя професионалното развитие на хора, работещи в областта на професионалното образование и обучение чрез периоди на обучение в чужбина.

Периодите на обучение могат да представляват работа, обмен на опит на работното място или наблюдение.Засегната бе и темата за Европейския корпус за солидарност,който е нова инициатива на Европейския съюз, даваща възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина, като принасят полза за общностите и хората в Европа. Момчил Неков отговаря и на въпроси на  ученици от ПГСА“Кольо Фичето“ ,а след това  не пести аплодисменти по време на Коледния концерт на  ямболската строителна гимназия.