"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Ескперти от ЯТПП с презентация в ПГСГ“Кольо Фичето“

 

 

В часа на преподавателя по предприемачество Йордан Колев, Даниела Илчева и Татяна Балъкчиева разказаха за дейността на ЯТПП ,за нейното значение за фирмите от югоизточния регион на страната,а също и за  възможностите ,които се откриват пред бизнеса и пред предприемачите ,ако се работи съвместно с неправителствената организация.Даниела Илчева и Татяна Балъкчиева изразиха мнението ,че младите могат да се развиват и в родния град ,като се опират на настъпващата глобализация.Своеобразната лекция-презентация  бе много полезна за зрелостниците от  на ПГСГ "Кольо Фичето" ,които тепърва ще правят своя старт в самостоятелния си живот и ще търсят реализация на своите умения и потенциал.