"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Ден на отворените врати в Община Тунджа за ПГСГ "Кольо Фичето"

Ден на отворените за 11токласници и зрелостници от Професионална гимназия по строителство и геодезия“Кольо Фичето“ и за ученици от училището в Скалица организира община Тунджа по повод деня на българските общини.Домакинът на проявата- кмета на община Тунджа-Георги Георгиев запозна многобройната аудитория с функционирането на една община и говори за постигнатото през годините от община Тунджа,а също и за бъдещето на голямата селска община ,което неизменно се свързва с реализацията на младите хора.

Пред учениците говори директорът на Бюрото по труда- Татяна Чанкова ,която ги запозна с възможности за реализация след завършването на средното им образование, а също и как да търсят начини за финансиране на своите бизнесначинания.

Заместник-кметът на Община Тунджа-Станчо Ставрев и хоноруван преподавател в нашето училище осигури и среща на учениците на ПГСГ“Кольо Фичето“,според специалностите им съответно с експерти от дирекция ТСУ на общината и с предприемач и собственик на кантора за недвижими имоти Панайот Балахуров.Денят за учениците от специалностите „строителство и архитектура“ и „брокер“ приключи с посещение в Кабиле ,където те видяха в действие художниците Даниел Дубаров и Николай Димитров и разговаряха с тях ,а след това посетиха и общинския център за изкуство и извънучилищна дейност в Кабиле,където разгледаха експозиите.