"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ 

Професия: "ЕЛЕКТРОТЕХНИК" 

Трета степен на професионална квалификация
прием след VIIклас

 

Целта на специалността " Електрически инсталации " е да ви запознае с основните обекти на вашия труд като бъдещи електротехници на инсталации в сгради , мрежи и уредби за ниско напрежение. 

Учениците придобиват знания  и практически умения за извършване на дейности по :

  • проектиране,
  • изработване,
  • присъединяване към захранването,
  • поддръжката и ремонта на осветителни, силови, сигнални, защитни и други видове инсталации в сгради.

Тези обекти са изключително сложни и се състоят от голям брой елементи, всеки от които може да има различен принцип на действие и конструктивно изпълнение.