"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Здравноосигурителни задължения при завършващите средно образоватие ученици

Учениците, които завършват 12 клас, имат възможност да се запознаят с  начините по които могат да си плащат здравноосигурителните вноски след завършване на средно образование на следните линкове:

Здравни вноски абитуриенти

Какво трябва да направите?