"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Започна топлоизолацията на фитнес-центровете и сервизните помещения на Спортния корпус в ГСАГД"Кольо Фичето".Ремонтите са за 58 000лв.

Продължават мащабните строителни дейности в ГСАГД"Кольо Фичето". Средствата са осигурени от Инвестиционната програма на МОН за 2021 година и възлизат на близо 58 000лв. Предстои топлоизолацията на покрива и фасадата на допълнителните сгради към физкултурния салон на гимназията.Работата по санирането на покрива започна ,предстои фасадата на сервизните помещения и двата фитнес-центъра да бъдат изолирани/облечени  със сандвич панели.Така целия спортен корпус ще придобие изключително модерен вид, а съвременната топлоизолация ще допринесе до създаване на възможно най-добри условия за занимания в него. С това продължават мащабните строителни и ремонтни дейности в ГСАГД"Кольо Фичето" ,чрез които учебното заведение се утвърждава като училището с много модерна и постоянно обновяваща се база.В момента вървят и други мащабни ремонти в Гимназията-прави се сериозен  ремонт на няколко класни стаи,пред завършване е основния ремонт на кабинета по български език и литература, започна и  последният етап от строежа на двете нови класни стаи.