"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Ямболската строителна гимназия с ново наименование

 

Със заповед на министъра на образованието, след като се съобрази с желанието на педагогическия колектив и уважи  мотивираното предложение на директора Мария Тонкова ,а също взе под внимание и становището  на  ямболския просветен инспекторат, името на ямболската строителна гимназия „Кольо Фичето“ се променя -от Професионална гимназия по строителство и геодезия на  Професионална гимназия по строителство и архитектура “Кольо Фичето“. Специално назначена по казуса експертна комисия  е  решила,че  предложението на директора Мария Тонкова  е  логично и добре обосновано - заради  необходимостта от съответствие на името на ямболската строителна гимназия с  най-традиционната специалност,по която се осъществява обучение през годините.

Така,след реализираният прием от три паралелки осмокласници - се  прави нова и важна крачка в утвърждаването на Професионална гимназия  по строителство и архитектура „Кольо Фичето“ като най-проспериращото  и едно от водещите  учебни заведения в Ямболска област,като място ,където се  придобиват много търсени професии - и където се  получават знания на високо ниво.