"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Ученици от ПГСГ"Кольо Фичето" със силни изяви в национално състезание в Свищов

Десет ученици от дванадесети и единадесети клас на Професионалната гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето“ - Ямбол,под ръководството на преподавателя по предприемачество Йордан Колев, взеха участие в две от направленията на Националното ученическо състезание в град Свищов – икономикс и икономика и управление на туризма. Състезанието бе организирано от Стопанска Академия -Свищов  .Нашите представители участваха в осем различни работни ученически групи, включващи техни връстници от цялата страна и показаха, че могат да работят в екип, споделяйки своите идеи за изготвяне на бизнес план по зададен икономически казус. В осемте отбора, състезаващи се в демонстрация на уменията и компетенциите си в направление икономика и управление на туризма, участваха нашите и момичета. В рамките на четири часа отделните екипи дискутираха, обсъждаха, изготвиха и представиха чрез презентации конкретно разработени бизнес планове по зададен казус. Работата в екип, споделянето на идеи с ученици от други професионални гимназии в страната, индивидуалната визия за бизнес план - в съчетание с груповата, както и отборната финална защита на готовия и подкрепен с аргументи и визуализации в презентацията проект, породи позитивна емоция, отключи възможността за себеизява и активизира желанието за участие в подобни национални състезателни инициативи.В отборите, класирани на първо, второ и трето място, дадоха своя решаващ принос ученичките от Професионална гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето“ град Ямбол - Вилислава Вълкова – 11 а, Миглена Петрова - 11 а, Никол Стоянова - 12а, Габриела Желева – 11 а и Добромира Колева – 12 а. Петте момичета се обучават в специалностите „Недвижими имоти“ и „Строителство и архитектура“ на ПГСГ“Кольо Фичето“.Десетте наши момичета получиха сертификати за участие в направленията икономика и управление на туризма и икономикс. Бяха им връчени индивидуални грамоти и предметни награди.Директорът на ПГСГ“Кольо Фичето“- Мария Тонкова и преподавателят по икономически дисциплини - Йордан Колев, участваха в Национална учебно – методическа работна среща на тема „ Възможности и перспективи пред съвременното икономическо образование“, организирана от акедемичното ръководство на Стопанската академия-Свищов .