"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Ученици от специалността "Интериорен дизайн" на ГСАГД"Кольо Фичето" се включиха в дейностите на Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, които бяха организирани за Европейската нощ на учените. Тези дейности бяха и част от  Панорамата на Тракийски университет и от обьявения Ден на отворените врати.
Мариана Желева, Михаела Предоева, Катлин Кираджиева, Гергана Василева, Станислава Топалова и преподавателят по интериорен дизайн  Красимира Койнова  представиха  ГСАГД"Кольо Фичето" в Европейската нощ на учените. Това е престижна ини;циатива, която е с дългогодишна история и традиции за Тракийски университет. Дейностите  ,в които се вклбючиха нашите ученички бяха с целнасърчаване интереса на младите хора  и  на педагозите  към STEAM и изследователска кариера, подхранване на нова култура на творчество, научно любопитство, иновативен дух и отговорност към опазването на околната среда, както и повишаване на обществената готовност за анжиране с гражданска наука, Отворена наука и Отворени иновации дейности.
Участието на нашите ученици в подобна проява  ,без съмнение им донесе   добиване на опит и трупане на впечатление от  работа в академична среда и под ръководство на академични преподаватели и специалисти.