"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

УЧЕБНИЦИТЕ ПО РАЗЛИЧНИТЕ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. В ГСАГД"КОЛЬО ФИЧЕТО":

На указания по -долу линк можете да видите  учебниците ,по които ще се осъществява учебния процес  през  2022/2023 учебна година в ГСАГД"Кольо Фичето". На линка ще видите  списъци учебници за различните класове.Последвайте линка тук: 

http://pgsa-yambol.org/za-nas/dokumenti.html