"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Стартират дейности по реализация на одобрен проект на ГСАГД по програма "Еразъм+" - втора група

О Б Я В А

 

В периода от 18.04.2023 г. - до 28.04.2023 г.  ГСАГД "К. Фичето" стартира процедура по приемане на документи на ученици, които да вземат участие в практически стаж във фирми в Милано, Италия, в периода 11 юни 2023 г. – 02 юли  2023г.

В целевата група на проекта ще бъдат включени ученици, които отговарят на следните условия:

 • Ученик/чка от ГСАГД „Кольо Фичето” – гр. Ямбол, от 10-12 клас от специалностите изучавани в гимназията:
 • Строителство и Архитектура;
 • Компютърната графика;
 • Интериорен Дизайн;

 

 • Годишен успех на ученика от учебната 2021/2022 г. - над Добър 4.00
 • Липса на наказания от Педагогическия Съвет
 • Възможност за пътуване и отсъствие от България за период от три седмици

*Предимство ще имат кандидатите, участвали и получили отличия в областни и национални конкурси по трите специалности.

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи на три етапа:

 • Подбор по представени документи;
 • Проверка на езикови знания по английски език и знания по специалността;
 • Интервю;

 

 І  Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/ заявление
 2. CV европейски формат – на английски език CV_формат 
 3. Копие от страниците със срочни и годишни оценки от ученическия бележник за предходната учебна година.

Посочените документи се подават в канцеларията на ГСАГД „Кольо Фичето” , в  срок до  28.04.2023 год., всеки учебен ден от 9:00-16:00 часа.

Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до тест само кандидатите, отговарящи на общите изисквания и представили нужните документи.

ІІ Етап ПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВИТЕ ЗНАНИЯ И  ЗНАНИЯ  ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

            Учениците успешно преминали първи етап ще бъдат допуснати до  тест  по  английски  език  (ниво  В1)  и тест по специалността.

Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за дата, час и място на провеждане на тестовете. Планира се  да бъдат проведени през Май 2023.

ІІІ  Етап – ИНТЕРВЮ

     Ученикът ще отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, умения за разговор на английски език.

Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за дата, час и място на провеждане на интервюто. Планира се третия етап да бъде  проведен през Май 2023.

Окончателният състав  на  целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто. Планира се да бъдат селектирани 15 ученици и 3 резерви ( по една резерва от специалност).