"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Ръководството на ПГСА "Кольо Фичето" - с одобрен проект за близо 76 хиляди лева (с включено осигурено съфинансиране от фирми - партньори в рамер на 11 350 лева )

В самия край на напрегнатото ежедневие по кампанията за прием 2019 - 2020 година от Министерството на образованието и науката дойде поредната  добра вест  за ямболската гимназия по строителство и архитектура, свързана с класиран проект, разработен от ръководството на училището през последните два месеца от настоящата учебна година - с финансиране по  Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Модернизиране на системата на професионалното образование", дейност 1 "Модернизиране на материално-техническата база" /Решение № 172 от 29.03.2019 г. на Министерския съвет/. Проектът "Осъвременяване на материално-техническата база на ПГСА "Кольо Фичето" - необходима стъпка за повишаване качеството на професионалното образование и обучение" получава финансиране по Националната програма за 64 726,94 лв. и осигурено съфинансиране от фирми - партньори в региона - в размер на 11 350 лв. /общата стойност със съфинансирането от фирмите възлиза на 76 076,94 лв./. Това е и  поредното признание  за ръководството на ПГСА "Кольо Фичето", което  продължава да прави всичко възможно, за да осигури максимално добри условия за провеждане на  учебния процес и за развиване на професионалното образование и обучение във връзка със съвременните технологии и изискванията на пазара на труда.

С реализирането на този проект  материалната база на Професионална гимназия по строителство и архитектура "Кольо Фичето" ще бъде на възможно най-високо ниво. Предстои извършване на ремонтни дейности на кабинети в корпуса за провеждане на практическо обучение. Учениците от новата специалност "Електрически инсталации"/ професия Електротехник ще имат съвременно оборудван кабинет и лаборатория, в съответствие с развиващите се нови технологии. Със средствата по проекта  предстои закупуване на специализирано оборудване - с цел използване на интерактивни методи в процеса но обучение по теория и практика на професиите / строителен техник, дизайнер, компютърен график, електротехник, геодезист, брокер/.

Заложените дейности по спечеления проект - "ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО - ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА НА ПГСА "КОЛЬО фИЧЕТО" - НЕОБХОДИМА СТЪПКА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ" -  включват основен ремонт  и оборудване на учебен кабинет, ателие по Дизайн и лаборатория. Учебният кабинет ще е предназначен за обучение по теория на професията Строителен техник и Геодезист - с осигуряване на съвременна образователна среда и най-ново техническо оборудване. Ателието по ДИЗАЙН ще се използва за обучението по интериорен дизайн, компютърна графика - както и за часовете по компютърно проектиране и моделиране.

Тази модернизация ще даде възможност на учениците от ямболската гимназия по строителство и архитектура да придобиват знания, умения и компетентности в теоретичен и практически аспект -  като  се обучават с най-модерното техническо оборудване и съответно овладяват най-напредналите технологии. По проекта е планирана съвместна работа  с представители на местния бизнес, които ще осигурят места за практическо обучение в реални работни условия по договорни споразумения. Изпълнението на дейностите по спечеления проект е в рамките на предстоящата учебна година 2019-2020 и ще допринесе за повишаване качеството на професионалното образование и обучение в бързоразвиващата се ямболската строителна гимназия.

Това е  вторият спечелен проект от ПГСА "Кольо Фичето"-Ямбол в съвсем малък период от време. В момента се работи по  санирането на спортния комплекс на училището, като ръководството на учебното заведение обоснова перфектно искането си пред   Министерството на образованието и науката и оттам осигуриха  близо 60 000 лв. от инвестиционната програма за енергоефективни мерки за 2019 година.

Предвид спечелените проекти от училището през оставащата част от лятото предстоят  сериозни ремонтни дейности в  корпуса за учебна практика, както и  в кабинети  в учебния корпус на гимназия.Всичко това ще направи  облика на  ПГСА "Кольо Фичето"  още по-привлекателен за желаещите, креативно ориентирани ученици, които искат  да добият престижни, търсени и добре платени професии.