"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Ръководството на ПГСА"Кольо Фичето" осигури финансиране по Национална програма

 

За пореден  път директорът на ПГСА"Кольо Фичето" Мария Тонкова и нейният екип показват своя потенциал.След като за броени години те преобразиха ПГСА"Кольо Фичето" от учебно заведение със затихващи  функции,в училище-лидер при избора от учениците за продължаване на образованието,сега идва отново признание  на национално ниво.Г-жа Тонкова и нейният екип са с одобрен проект за финансиране  по  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование”, дейност 1 "Модернизиране на материално-техническата база" приета с Решение № 285 от 30.04.2020 г. на Министерския Съвет.Трябва да се отбележи ,че в публикувания списък на одобрените училища ПГСА"Кольо Фичето"  е  на четвъртото място.Сумата ,с която ще се финансира модернизирането и обновяването на базата на ямболската строителна гимназия е близо 80 000лв..И в момента ПГСА"Кольо Фичето" е училището с най-добрата база в региона,която не спира да се обновява,но осигуреното финансиране ще даде възможност за  по-бързото реализиране на някои от идеите  на ръководството.Така  строителната гимназия ще има в скоро време още придобивки и подобрения.Всъщност всичко се прави в името на  учениците ,за да им се осигурят максимално добри условия за  усвояване на престижните ,утвърдени ,търсени ,модерни и отлично платени професии,по които се извърша обучението в ПГСА"Кольо Фичето".Базата  постоянно се надгражда и обществото оценява това- показателно е ,че кампанията по Прием2020 бе изключително успешна за строителната гимназия,като се реализира пълен прием от креативни и творчески ориентирани тийнейджъри и в трите паралелки.

Осигуреното финансиране по Националната програма със сигурност ще доведе до още по-високо ниво на уют ,комфорт и условия за обучение  за учениците в строителната гимназия,които са направили избор,осигуряващ им  огромни перспективи за развитие и реализация.