"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Провеждане и оценяване на ДИППК 2021-2022 г.

На 20.05.2022 г. от 8,30 часа ще започне провеждането на ДИППК - в частта по теория на професията по специалностите Строителство и архитектура и Недвижими имоти  - в ГСАГД "К. Фичето". Учениците следва да се явят не по-късно от 7,30 часа в двора на гимназията.

На 30.05.;31.05. и 01.06.2022 г. от 8,30 часа ще се проведе ДИППК - в частта по практика на професията по специалността Строителство и архитектура  - в ГСАГД "К. Фичето". Учениците следва да се явят не по-късно от 7,30 часа в двора на гимназията.

На 30.05. 2022 г. и 31.05.2022 г. от 8,30 часа ще се проведе ДИППК - в частта по практика на професията по специалността Недвижими имоти  - в ГСАГД "К. Фичето". Учениците следва да се явят  не по-късно от 7,30 часа в двора на гимназията.

До 06.06.2022 г. на видно място - на информационното училищно табло в централното фоайе на училището и в платформата на Школо - чрез опцията изпращане на съобщение до родител и ученик - ще бъдат оповестени  резултатите от изпитите в частта по теория на професията по специалностите Строителство и архитектура и Недвижими имоти.

До 08.06.2022 г. на видно място - на информационното училищно табло в централното фоайе на училището и в платформата на Школо - чрез опцията изпращане на съобщение до родител и ученик - ще бъдат оповестени  резултатите от изпитите в частта по практика на професията  по специалностите Строителство и архитектура и Недвижими имоти - както и окончателните оценки от ДИППК.