"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Промяна в наименованието на нашето училище-вече сме Гимназия по строителство и архитектура,графика и дизайн "Кольо Фичето"

Със заповед на министъра на образованието и след обнародване в Държавен вестник ,вече е факт новото наименование на ямболската строителна гимназия.След като са спазени всички законови разпоредби и след одобряване на мотивираното предложение на директора Мария Тонкова от Регионалното управление на образованието, както и от Експертна комисия ,назначена от министъра на образованието ,се променя наименованието на училището от ПГСА"Кольо Фичето" -на Гимназия по строителство и архитектура ,графика и дизайн"Кольо Фичето".
Новото наименование бе поискано от директор Мария Тонкова и подкрепено от педагогическия съвет на училището ,заради факта ,че гимназията ни се утвърди като изключително привлекателно място за креативни и творчески ориентирани подрастващи,които се обучават в три софтуерни специалности ,свързани с дизайна и графиката.Това са специалностите "Компютърна графика","Интериорен дизайн" и "Графичен дизайн". Другата ни специалност е и е запазената марка на гимназията ни-"Строителство и архитектура"-също много творческа ,креативна и желана специалност.Ръководството на училището и педагогическият екип пожелаха тази смяна на наименование заради това ,че гимназията стана и притегателен център за млади творци от Ямбол и региона -нека припомним ,че Гимназия по строителството и архитектура ,графика и дизайн е единственото в региона учебно заведение ,където обучението е STEAM-т.е. обучението се извършва чрез методите на Науката ,Технологиите ,Инженерството,Математиката и Изкуството. Смяната на наименованието е и поредна стъпка в развитието на гимназията ,която се утвърди, с оглед на създаването на изключително модерна и високотехнологично оборудвана база,както и на реализирания пълен прием във всички специалности,също и заради проявения огромен интерес от страна на кандидатстващите седмокласници и техните родители,в най-проспериращото учебно заведение в Ямбол и региона. Всичко това задължава да се развиваме и да оправдаем гласуваното доверие ,както и да защитаваме по подобаващ начин изградения висок обществен авторитет.