"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Преподаватели-реализирани професионалисти

В Професионалната гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето“ – Ямбол водещи са преподавателите по предметите от професионалното направление – теоретично и практическо. От тяхната работа зависи колко добре ще се подготвят бъдещите строителни техници, геодезисти, строителни работници. Инженер Зоя Димитрова е един от успешно реализираните в професията си специалисти, който с желание и много любов споделя своя опит с учениците на гимназията.

Инж. Димитрова, разкажете накратко за себе си?

 

През 1981 година завърших Висш институт по архитектура и строителство – София, специалност Промишлено и гражданско строителство. Дипломирах се като магистър строителен инженер и започнах  работа в Проектантска организация в град Ямбол, като проектант по част Конструктивна на сгради и съоръжения. След 10-годишен  стаж продължих проектантската си дейност с частна практика. Работя и в две  консултантски фирми за независим строителен надзор. Благодарение на познанията и дългогодишния ми опит имах възможността да участвам в строителството на

 

АМ „Тракия” – ЛОТ 4 – Ямбол-Карнобат като строителен надзор на големите съоръжения – мостове, надлези, подлези. Притежавам  Удостоверение  за  пълна  проектантска правоспособност и технически контрол по част Конструктивна на сгради и  съоръжения, издаден от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в България, а също и лиценз за Оценител на недвижими имоти, издаден  от  Камарата  на  оценителите  в  България. Предложение за работа като преподавател по специалните теоретични предмети в ПГСГ „Кольо Фичето“ получих през 2013 година.      

 

С какво Ви привлича работата в ПГСГ?

 

Професията на учителя е градивна и стимулираща. Открих, че преподаването ми  харесва, а и учениците са доволни от мен. Тази професия ми доставя голяма радост, защото работя с млади и амбициозни хора. Обичам да гледам как те растат и се  развиват, как стават по-способни, по-компетентни, знаещи и можещи. Учителят е ярка  фигура в живота на човек, оставя траен отпечатък върху неговата личност, играе роля  във формирането на мирогледа, начина на мислене, избора на професия. Сега разбирам колко голяма е отговорността ми, но аз с готовност и удоволствие приемам това предизвикателство.

 

Специалностите, на които преподавате – кое ги прави привлекателни, защо са добър избор за професия?

 

Преподавам  по  основните инженерни  предмети на учениците от специалностите Строителство и архитектура и Вътрешни облицовки и настилки – стоманобетон,

 

строителна  механика, технология на строителството, строителна дейност и контрол, пътища и съоръжения. Те дават основните и задължителни знания на бъдещите строителни техници, но и са ключови при едно последващо висше образование в същата област. Строителството е отговорна  професия – древна и винаги  актуална. Непрекъснато навлизат нови материали, нови технологии. Радвам се, че мога да  предам богатия си опит на учениците. Освен теоретичните занятията, курсовите задачи и проектите, в часовете по учебна и производствена практика сме на строителната площадка, където се запознаваме с действителните строителни работи и се включваме в тях.

 

Строителният бизнес в града е много добре разположен към гимназията ни – единствената по рода си в областта. Предприемачите и собствениците на фирми в бранша винаги с желание спонсорират дейности и инициативи на училището, дават възможност за практика или наемат завършилите ученици на работа. Голяма част от възпитаниците ни вече успешно се реализират във водещите строителни фирми или на подходящи длъжности в общинската администрация. Това от своя страна дава най-голямото удовлетворение от добре свършена работа на нас, преподавателите. Гордеем се с успехите на учениците си и продължаваме с увереност традициите на професията строител, защото тя е интересна, творческа, модерна и търсеща се.