"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

ПГСГ"Кольо Фичето" с реализиран прием от три паралелки

 

Реализиран е план-приемът  от три паралелки - след завършен седми клас - в Професионална гимназия по строителство и геодезия “Кольо Фичето“ за учебната 2018/2019година .

Това е повод  за много изводи-основният е ,че седмокласниците и техните родителите се доверяват на училище,което постоянно просперира ,предлага отлични възможностни  за обучение и разнообразни извънкласни форми  и особено значимото е - че  децата придобиват  престижни професии, обещаващи им добро бъдеще в 21 век.

Другият основен извод е ,че ръководството на учебното заведение си върши перфектно работата, като успява да създаде  привлекателна за учениците среда  с постоянни  инвестиции и подобряване на материалната база. Всички усилия са оправдани-обликът на Професионална гимназия по строителство и геодезия “Кольо Фичето“ е коренно променен, а амбициите на педагогическия колектив са -  ямболската строителна гимназия да се утвърди като водещо учебно заведение в областта, което да мери ръст с най-добрите и в страната.

Сформираните три паралелки - след завършено основно образование в седми клас - включват четирите търсени от бизнеса специалности:

- „Строителство и архитектура“- професия  „Строителен техник“

- „Интериорен дизайн“- професия „Дизайнер“

- „Геодезия“- професия „Геодезист“

- „Недвижими имоти“ - професия „Брокер“

Успешно направеният  още на първо  класиране на седмокласниците прием, е достатъчно красноречиво доказателство   за авторитета ,с който се ползва вече ПГСГ “Кольо Фичето“.

Трябва да се отбележи ,че този прием бе реализиран на фона на малък брой седмокласници в областта и в остра конкуренция с другите средни учебни заведения. Професионална гимназия по строителство и геодезия “Кольо Фичето“ е желано място за продължаване на образованието и този избор на седмокласниците и техните родители амбицира още повече ръководството и педагогическия колектив - като и целите в близко бъдеще са още по-високи.Те касаят учебния процес , възможно най-доброто осъвременяване на учебната база  и   извънкласните форми, както и реализирането на още по-интересни и многобройни инициативи  в гимназията.

Основното е обаче  в ПГСГ “Кольо Фичето“ да се обучават и изграждат  перфектни професионалисти,които са и достойни българи!

Българи,които ще градят бъдещия облик на Родината!

Българи,които ще са достойни последователи на великия майстор Кольо Фичето!

Българи,които ще са изградени  като професионалисти и личности  в ямболската строителна гимназия и винаги ще бъдат част от голямото семейство на ПГСГ “Кольо Фичето“