"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

ПГСА"Кольо Фичето" стана посланик на Европейския парламент!

Поредната  престижна за образованието в ямболски регион  вест ,дойде ,за да съобщи  ,че ПГСА”Кольо Фичето”-Ямбол е  сред одобрените училища-посланици на Европейския парламент.Ето какво  пише  в съобщението до ръководството на ПГСА”Кольо Фичето”:

-"Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Вашето училище беше избрано сред 40-те нови учебни заведения от цялата страната, които ще се включат в Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2018/2019 година. Поздравления! Благодарим Ви за добре подготвената кандидатура и за показания искрен интерес към работата на Европейския парламент и на Европейския съюз като цяло. Вярваме, че ще успеем да изградим едно добро партньорство, за да подобрим осведомеността на учениците за Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги включим активно в създаването на европейския дневен ред."

Това,че ПГСА”Кольо Фичето”  е с одобрена кандидатура  означава много,защото критериите  при избора са много високи.

Целта на инициативата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги подтикне към по-засилено гражданско участие в демократичния процес.Инициативата се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Включването в тази програма ще даде възможност на учениците от ПГСА”Кольо Фичето” да научат много нови неща и да докажат още веднъж ,че в тяхно  лице растат достойни граждани  на Родината и на Европа.Самото включване в програмата е и голямо признание  за училището и идва още веднъж да покаже,че ямболската строителна гимназия върви твърдо към утвърждаването си на водещо учебно заведение в Ямбол и региона!