"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Открит урок на ЯТПП в ГСАГД"Кольо Фичето".Учениците се запознаха с възможностите ,предлагани от ЕС


Екипът на информационната мрежа Евродеск към ЯТПП, посети ученици от гимназията по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол- „Кольо Фичето“ в град Ямбол.
В рамките на един час, екипът направи кратка презентация за основите на Европейския Съюз- ценности, приоритети, символи, институции. Поговорихме си за възможностите, които ЕС предоставя на младите хора за обучение, стаж, обмяна на опит или доброволчество чрез Европейската програма Еразъм + и Европейския Корпус за Солидарност. Бе предоставена информация за това какво прави ЕС за младите хора и как могат те активно да се включат в събитията от „Европейска Година на младежта 2022“.
Лекционната част завърши с викторина- въпроси към учениците, за да ги провокира и провери за ново-получените знания.
Срещата завърши с креативна задача- младите хора записаха на табло своите желания за това какъв трябва да бъде Европейския Съюз - “Надежди за Бъдещето на ЕС“. Най-често срещаната дума беше „ свобода“.