"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Учениците в Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн “Кольо Фичето“ вече се радват на нова придобивка - изградено е игрище за мини футбол. Така възможността за разнообразни спортни дейности, спортуване и оптимално планиране на часовете по физическо възпитание и спорт се увеличава, а надграждането на спортната база говори красноречиво за позитивното отношение на ръководството на Гимназията към спорта. Игрището е в завършен вид - разчертано и с монтирани врати, и вече се ползва активно от учениците. Реализацията  на спортната придобивка стана възможна, благодарение на проект, спечелен от  ръководството на ГСАГД “Кольо Фичето“