"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

"Най-добър млад строител" - училищен кръг

На 24.02.2017г. в ПГСГ "Кольо Фичето" се проведе училищния кръг на състезанието "Най-добър млад строител" - организирано от Министерство на обарзованието и науката. Състезателните дисциплини, включени във формата на проведената надпревара, бяха три:

№ 1 Мазилки, шпакловки и бояджийски работи - умения и знания демонстрираха Елена Зурлева от 11 а клас, Росица Донева от 11 а клас, Калоян Колев от 10 б клас и Иван Александров от 10 б клас. Състезателите работиха на предварително грундирани пана с размер 50 х 60 см. от гипсокартон, поставени върху статив - използваха комплекти бои, включващи най-употребяваните в практиката цветове, и специализирани инструменти за ефектни покрити.

Задачата на четиримата ученици беше свързана с нансяне на силиконова мазилка; нанасяне на бояджийско покритие - включващо изпълнение на задължителен и свободен Spirit effect и покритие с латексови бои. Общото време за изпълнение на заданието беше 2,5 часа.

№ 2 Облицовки и настилки - в тази състезателна дисциплина сили мереха трима ученици от гимназията - Габриела Атанасова от 10 а клас, Радостин Христов от 11 б клас и Асен Тодоров от 12 а клас. Работната площ на всеки участник е с размери 1,5 кв.м., използват се фаянсови плочки, лепилна смес, комплект инструменти за всяко работно място - общо време за изпълнение на заданието 2 часа.

№ 3 Зидария - умения за зидане с керамични тухли на WINERBERGER демонстрираха три отбора, съставени от по двама участници - Асен Атанасов и Иван Георгиев от 12 а клас, Йордан Стоянов и Михаил Михайлов от 12 а клас, Марио Василев и Тодор Цонев от 12 а клас. Работната площ за всеки екип е 4/4 м. - общо време за изпълнение на заданието 2 часа.

Всички участници в училищния етап на състезанието "Най-добър млад строител" вложиха сили, енергия и творчество при изпълнение на конкретното задание. Комисията за оценяване на постиженията на учениците беше затруднена при определяне на първите места в трите състезателни дисциплини, но предвид общия брой точки според изпълнението на задачите допусна до регионален кръг в гр. Бургас на 17-18 март следните състезатели:

  •  по състезателна дисциплина № 1 Мазилки, шпакловки и бояджийски работи - Иван Александров от 10 б клас
  •  по състезателна дисциплина № 2 Облицовки и настилки - Асен Тодоров от 12 а клас
  • по състезателна дисциплина № 3 Зидария - Йордан Стоянов и Михаил Михайлов от 12 а клас