"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Наш ученик с награда от Национален конркурс за есе

Поредно престижно представяне на национално ниво  регистрира Леонардо Тенев от 8 "а" клас .Той  получи поощрителната награда  в Националния коледен литературен конкурс на Столична библиотека и Народно читалище „Св. София 1997"  за есето си  на тема "Щастливият човек".Преподавател по литература и български език на Леонардо е Гергана Кръстева