"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Легендарен строител гостува в ПГСА"Кольо Фичето"

 

Един от големите строители на  съвременна България-подполковник  Георги Гачев, гостува на бъдещите строителни техници и геодезисти в ямболската строителна гимназия. Подполковникът е бил  технически ръководител и командир в строителни войски  35 години, а общо 51години от живота си е  бил технически ръководител на крупни строителни обекти.Той е ръководил изграждането на дигите покрай Тунджа в  участъка  с.Завой –с.Ханово.Мостовете над Тунджа в този участък ,с изключение на Биков мост са строени също под негово ръководство.180-километров водопровод ,изграден под негово ръководство осигурява водоподаване на Бургас и цялото  южно черноморие.За работата по тези обекти,за трудностите ,но и удовлетворението от изключително отговорната  работа на строителния техник  говори подполковникът,който трябваше да отговаря и на многобройни въпроси на учениците.Бъдещите ръководители на строителни обекти изпратиха с аплодисменти  легендарния строител,който ги убеди ,че са избрали професия,която им открива  огромни перспективи за реализация ,а също и носи огромно удовлетворение за креативните личности,които искат да оставят ярка следа в строителството .