"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО II ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДИППК

График за провеждане на задължителния ДИППК в ГСАГД „Кольо Фичето“ за придобиване на III  степен за професионална квалификация (III СПK) :

  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.

 

  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) – 21.05. – 23.05.2024 г., начало 08,30 ч.

 

  • Защита на дипломен проект в теоретична и практическа част по професията

        20.05.2024г. , начало 08,30 ч. за учениците от специалност  Компютърна графика –  ТЕОРИЯ

        21.05. - 23 05.2024г., начало 08,30 ч. –ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ