"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Именит лектор обучава преподаватели в ПГСА"Кольо Фичето"