"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Икономическа специалност в ПГСГ „Кольо Фичето“

Вече четвърта година Професионалната гимназия обучава специалисти в областта на недвижимите имоти. Госпожа Радостина Пеева е водещият преподавател по икономическите дисциплини на класовете, в който се подготвят брокерите на недвижими имоти.

През 2018 г. ще завърши първият випуск, изучаващ специалност „Недвижими имоти“. Възпитаниците ни отговарят адекватно на търсенията на агенциите за недвижими имоти за добре подготвени кадри с тази професия. Надяваме се наши ученици да продължат образованието си по същата специалност в следващата образователно-квалификационна степен, която в момента се предлага само в един университет в България. С придобитите знания и умения да търгуват с имоти, като студенти те биха могли да подпомагат бюджета си с реална работа по професията. Брокерството не изисква твърдо работно време и голям офис. Необходими са познания за имотите по градоустройство, земеусройство и сградостроителство, както и такива по икономика, предприемачество, счетоводство, електронна търговия и бизнескомуникации, за да бъде успешно налагането на трудовия пазар. В нашето училище тези знания и умения се придобиват, а това от своя страна гарантира клиенти и добро заплащане.