"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

ГСАГД"Кольо Фичето"-партньор в"Овергаз Академия".Вижте пресконференцията по проекта:

 
В Ямбол представиха първия частен образователен проект в газовия сектор! „Овергаз Академия“ е акционерно дружество, целта на което е да създава условия за професионална и научна подготовка на кадри за благоприятното развитие на газовата индустрия в страната и региона.ГСАГД"Кольо Фичето" е партньор в този изключително мащабен  и перспективен проект.
За председател на управителния съвет е избран Сашо Дончев, създател на най-голямата частна газова компания в България, а за изпълнителен директор на сдружението – д-р Мартин Бояджиев от Минно-геоложкия университет в София.
Академията ще се стреми да повишава конкурентоспособността на газовата промишленост и ще насърчава и подпомага сътрудничеството между компании и образователни институции в газовия бранш. Сред основните цели са обучение и повишаване на квалификацията на заетите в сектора специалисти, както и развитието на научноизследователската дейност. Лично Сашо Дончев  и неговият екип избраха Гимназията по архитектура и дизайн  да бъде партньор по проекта и след проведени разговори и съответните договорености с директорана на гимназията-г-жа Мария Тонкова,от тази година в ГСАГД"Кольо Фичето " се открива прием по специалността "Газова техника",която ще предлага изключително много перспективи за реализация на тези,които я завършат.Разкриването на  новата специалност "Газова техника" говори красноречиво и за големия авторитет,с който се ползва ГСАГД"Кольо Фичето" сред представителите на бизнеса, академичната и научната общност. Вижте пълен запис на пресконференцията за учредяването на  "Овергаз Академия" ,на която присъства и Директор  Мария Тонкова.Ще научите колко перспективи  ще се открият  пред тийнеджърите ,които изберат  да се обучават по специалността "Газова техника" ,а също и за същността и стратегията на "Овергаз Академия": https://youtu.be/uGG3_rPV3mE