"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

"Европа в моя регион"

    На среща с ученици от Професионална гимназия по строителство и геодезия днес – 26.04.2018 г.  - Областен информационен център–Ямбол,представи кампанията на Европейската комисия „Европа в моя регион“ – 2018 г. и обявените фотоконкурс, конкурс за блогъри и викторина.

  Срещата под наслов „Да открием Европа в Ямбол“ се състоя в офиса на областния център - с цел да информира гимназистите относно възможностите за включване в Кампанията, като се запознаят с проекти, финансирани от ЕС в дните на отворени врати или участват в  обявените конкурси. 

  Експертите от ОИЦ - Ямбол разясниха условията за участие  в цялостната кампания и представиха сайта , на който трябва да желаещите да покажат своите познания за културата и традициите на държавите-членки на ЕС. : http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/

Учениците разгледаха и обсъдиха картата с обявените събития от дните на отворените врати в Европа. Бяха презентирани ключови за областта проекти, съфинансирани от ЕС,  на които се показаха по какъв начин се е подобрило качеството на живот в петте общини на областта и дадоха широко поле за избор на проект за участие в конкурсите.

Присъстващите се запознаха и с възможностите за намиране на информация за европейски проекти, които дава работата с Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН и ИСУН 2020).

  Чрез подобни срещи се цели да се разшири кръгозорът на учениците и да се повиши интересът им към възможностите  да реализират своите идеи чрез европейски проекти.