"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Екоателие ще заблести в парка на ГСАГД"Кольо Фичето".Средствата са осигурени по спечелен проект

Пореден уникален проект ще бъде реализиран в парка на ГСАГД"Кольо Фичето" .Предстои изграждане на екоателие.

Проектът на ГСАГД „Kольо Фичето“ – гр. Ямбол - има за цел чрез създаване на  „зелен кабинет по рисуване и приложни изкуства“/  да разшири и облагороди външната училищна среда – в дворното пространство на гимназията. Концепцията на проекта  е пряко свързана с обучението по рисуване и дизайн в специалностите „Интериорен дизайн“,  „Графичен дизайн“, „Компютърна графика“ и „Строителство и архитектура“.Екоателието ще е изключително атрактивна и привлекателна придобивка за учениците и педагозите от  ГСАГД"Кольо Фичето" ,която  ще се впише отлично в арт-атмосферата на училището.Средствата за реализиране на проекта са осигурени чрез  спечелено проектно предложение на ръководството на Гимназията по архитектура и дизайн на стойност   7 038 лв. по НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ  „ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ – 2022 г.“ на МОСВ и ПУДООС-„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” . За отбелязване е ,че  проектът на ГСАГД"Кольо Фичето" е класиран сред първите десет в страната,а само две проектни предложения от областта са одобрени за финансиране.